دعای عظم البلا رهــــــ☆سیدعلی☆بــــــــرم :: بایگانی نوشته ها
منوی اصلی
موضوعات وبلاگ
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لینک دوستان
پیوندهای روزانه

بخش های دیگر

فتوبلاگ من
پرسش و پاسخ
یادداشت بازدیدکنندگان
گالری وبلاگ

Up Page

نظرسنجی

برای تعجیل درفرج امام زمان(عج)چندتا صلوات حاضری بفرستی؟/
10تا
20
30
40
50جستجو

دوستان من

نویسندگان

مقام معظم رهبری

چیزی که جامعه ی مارااصلاح می کند.همین نهی ازمنکرزبانی

است.خدای متعال درزبان این اثرراقرارداده ،ماچرااین حکم الهی

رادرک نمی کنیم وحاضرنیستیم ازاین ابزارالهی استفاده کنیم؟

عمل کنیدتاببینیدمی شودیانمی شود؟حرف بزنید،بگویید،یک

کلمه بیشترهم نمی خواهد،لازم نیست سخنرانی بکنید،

کسی راکه می بینید،خلافی مرتکب می شود،دروغی را،

غیبتی را،کینه ورزی نسبت به برادرمومن را،بی اعتنایی به

مقررات را،اهانت به پذیرفته های ایمانی مردم را،پوشش

نامناسب را،هرکدام ازکارهاراکسی انجام داد،یک کلمه(لازم

نیست باخشم باشد)

یک کلمه  آسان بگویید:این کارشماخلاف است ،نکنید،

شمابگویید،دیگری بگویید،گناه درجامعه خشک می شود

«تاثیرامرونهی زبانی (اگرانجام گیرد)ازتاثیرمشت پولادین

حکومت هابیشتراست»


سر خوش ز سبوی غــم پنهانی خویشم
چـون زلـف تـو سـرگرم پریشانی خویشم
در بزم وصــال تو نـگویـم ز کــم و بیـــــش
چـون آیـنـه خـو کـرده بـه حیرانی خویشم
لــب بـــاز نـکردم بـه خروشـی و فـغـانـی
من مـحـرم راز دل طـــوفـانـی خویشم
یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
یک عـمـر پـشیـمـان ز پـشیـمانی خویشم
از شـوق شـکر خنده لبـش جـان نسپردم
شـرمنده ی جان و ز گران جانی خویشم
بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم
هر چنـد امـیـن ، دل بـسـتـه ی دنـیـا نـیم
امّا ، دلبسته ی یاران خراسانی خویشم
(آیت الله  خامنه ای)

 

خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم ،

تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم ،

تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم باز گشتم ،

تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم ،

تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی…؟؟

 

 

 

در امتداد خزان ، روزها زمستانی

و در غیاب شما ، آفتاب زندانی

جسارت است ولی یک سوال می پرسم

چقدر در پس پرده حضور پنهانی ؟

ببین برای شما جمعه ندبه می خوانند

نوادگان زمین خسته از پریشانی

چه وقت میرسد آقا نگاهتان باشد

برای شب زدگان آیت غزل خوانی ؟

چرا نمی رسی ای منتقم ببین امروز

به نیزه ها شده قرآن به دست شیطانی

دوباره پنجره ها ، زل زدن به غربت شهر

در انتظار شما ای طلوع پایانی


شاعر:علی سلیمانی

 

صحبت ازپژمردن یک برگ نیست

فرض کن مرگ قناری هم مرگ نیست

فرض کن یک شاخه گل هم درجهان هرگزنرَست

فرض کن جنگل بیابان بودازروزنخست

درکویری سوت وکور،درمیان مردمی بااین مصیبت هاصبور

صحبت ازمرگ محبت ،مرگ عشق

گفتگوازمرگ انسانیت است

 

 

     ده خصلت امام علی (علیه السلام)دررابطه بارسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)

ابان ازقول سلیم بن قیس نقل می کندکه گفت:شنیدم که امام علی(ع)می فرمود:من درارتباط باازآنهامراخوشحال وشادمان نمی کند.

رسول خدا(ص)ده خصلت دارم که تمام آنچه که خورشیدبرآن طلوع وغروب می کندبه اندازه یکی عرض شد:ای امیرالمومنین (ع)آنهرابرای مامعرفی کن؟

 

فرمود:رسول خدا(ص)به من فرمود:ای علی،توبرادر،دوست،وصی،وزیر،خلیفه وجانشین من دراهل

ومالم درهرغیبتی که برایم پیش آیدهستی ومنزلت تونزدمن مانندمنزلت من نزدپروردگارم است و

نیزتوجانشین درامت من هستی ،دوست تودوست من ودشمن تودشمن است توامیرمومنان وآقاوسرورمسلمانان بعدازمن هستی .


سپس علی(ع)روبه اصحابش کردوفرموده:ای گروه صحابه !به خداسوگندمن اقدام به هیچ 

کاری نکردم مگراینکه رسول خدا(ص)مرابه آن کارسفارش نمود.پس خوشابه حال کسی که

محبت مااهل بیت دردل اورسوخ کرده تاجاییکه ایمان درقلب اومحکم ترازکوه احددرجای خوداست وهرکس که

مودت ومحبت ما دردل اوجای نداردایمان درقلب اومانندحل شدن نمک درآب حل شده وازبین می رود.

به خداسوگنددرتمام عالم محبوب ترازذکرویادمن نزدرسول خدا(ص)ذکری نشده است وهیچ

نمازی مانندنمازمن به سوی دوقبله اقامت نشده است درکودکی نمازخواندم درحالی که هنوزبه سن بلوغ نرسیده بودم.


 

 

دلم شکســــــــته دلم رانمی خــــــــــری آقا؟؟

مـــرابه جــمعه ی وصـــــــلت نمی بری آقا؟

اگـرچه غــــــــــــرق گناهم ولی یقین دارم

توآبــــــــروی کسی رانمی بـــــری آقـا!!....

 

مـــــــــــــــــــــرگ بر

قطع خنده های روشن علیرضا

 

مــــــــــــــــــــــــــرگ برگلوله ای که خط کشیدروی

خاطرات آرمیتــــــــا